061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

آنالایزرهای گاز فرایندی

برخی از پروژه های انجام گرفته در زمینه آنالایزرهای گاز فرایندی توسط شرکت خدمات مهندسی جنوب

  • تأمین و نصب اولین آنالایزر لیزری در استان خوزستان برند FPI برای واحد احیاء فولاد شادگان.
  • تأمین و نصب آنالایزر لیزری LGA 3500 از برند FPI برای اندازه گیری Seal Gas واحد احیاء فولاد سفید دشت استان چهارمحال بختیاری.
  • انجام سرویس دوره ای، نگهداری، تعمیرات و تأمین قطعات 10 دستگاه آنالایزر گاز فرایندی برند SICK جهت واحد احیاء مجتمع فولاد میانه.
  • تأمین قطعات یدکی آنالایزرهای گاز فرایندی، برند SICK جهت واحد احیاء مجتمع فولاد میانه.
  • انجام سرویس دوره ای نگهداری و تعمیرات 9 دستگاه آنالایزر فرایندی برند SICK جهت واحد احیاء مستقیم واقع در کارخانه فولاد سفید دشت استان چهارمحال بختیاری.
  • انجام سرویس دوره ای، نگهداری، تعمیرات و تأمین قطعات 8 دستگاه آنالایزر برند SICK برای واحد احیاء فولاد شادگان.
  • قرارداد تأمین، نصب و راه اندازی 2 پکیج آنالایزر گاز فرایندی Combustible برند FPI جهت واحدهای زمزم فولاد خوزستان.
  • تأمین، نصب و راه اندازی 6 دستگاه آنالایزر گاز فرایندی برند SICK جهت واحدهای زمزم مجتمع فولاد خوزستان.
  • تأمین، نصب و راه اندازی 4 دستگاه آنالایزر گاز فرایندی برند SICK جهت واحد آمونیاک مجتمع پتروشیمی رازی
  • تأمین 7 دستگاه گاز کولر آنالایزر (Gas Cooler) برند M&C جهت پروسه آماده سازی گاز آنالایزر در واحد فرایند پتروشیمی رازی.