061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

سنجش پارامترهای الکتریکی


راحت تر و ايمن تر با ابزارهاي اندازه گيري الكتريسيته تستو

ابزارهای اندازه گیری الکتریکی ابداع شده توسط testo به علت سطح فوق العاده بالا در زمینه راحتی کارکرد و بالابودن سطح استاندارد اندازه گیری درمیان رقبـــا برجسته شده اند.

مولتی مترهای دیجیتال با قابلیت انتخاب هوشمند پارامتر مورد اندازه گیری، کلمپ مترها با مکانیزم گیره منحصر بفرد خود، تستر القایی ولتاژ یا ولت متر و آمپرمترهایی که به تازگی در این حوزه معرفی شده اند.کمی صبر کنید...

فازمتر القایی تستو 745 | testo745

تستر ولتاژ تستو 750 | testo 750

تستر ولتاژ و جریان تستو 2-755 | testo755-2

دسته‌بندی