محيط زيست | ایمنی

مرکز خدمات مهندسی جنوب محصولات متنوعی از برندهای برتر دنیا نظیر BW (Honey well) | ecotech | drager | metone در زمینه تجهیزات سنجش آلودگی هوا، آب و تجهیزات ایمنی صنعتی به سازمانهای بزرگ و معتبر مانند: شرکت مهندسی و توسعه نفت ( P.E.D.E.C)، شرکت C.N.P.C، شرکت فولاد خوزستان، نیروگاه بهبهان، پتروشیمی بندر امام، شرکت برق منطقه ای و ... ارائه داده است.

سازمان حفاظت محيط زيست خوزستان
شرکت برق منطقه ای
شرکت فولاد خوزستان
شرکت کشت و صنعت کارون
پتروشیمی مبین
شرکت آبفا استان خوزستان
شرکت مهندسی و توسعه نفت
شرکت C N P C
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شرکت فولاد میانه
شرکت فولاد شادگان
شرکت پتروشیمی مارون