061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

بهداشت | درمان | علوم پزشکی | مراکز آموزشی

مرکز خدمات مهندسی جنوب سابقه سالها همکاری موفق با کارشناسان و بازرسان بیمارستانهای دولتی و خصوصی، دانشگاه های علوم پزشکی و فنی مهندسی، مراکز بهداشت، مراکز آموزشی وزارت علوم را دارا می باشد.

دانشگاه شهید چمران اهواز
بیمارستان نفت اهواز
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
سازمان جهاد دانشگاهي

مرکز خدمات مهندسی جنوب آماده ارائه مشاوره، آموزش و تأمین کالاهای مورد نیاز تمام مراکز مرتبط می باشد.