061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

Gas Detection


بروز نشتی همواره در خطوط انتقال گاز در صنایع، منشأ بسیاری از حوادث منجر به زیانهای جانی و مالی بوده است. فرایندهای مختلفی در صنایع مادر، وابسته به گاز رسانی صحیح و بدون نشتی در خطوط انتقال می باشد. لذا، تشخیص وجود گازهای سمی یا گازهای قابل اشتعال در محیط های صنعتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

 شرکت FPI مجموعه ای غنی از دستگاههای تشخیص گاز را در دو دسته ثابت و پرتابل ارائه می دهد که در تکنولوژیهای الکتروشیمیایی، احتراق کاتالیستی، فوتویونیزاسیون و مادون قرمز توسعه یافته است. کمی صبر کنید...

دوربین لیزری پرتابل FPI نشت یاب گاز متان RLGD 100

گاز سنج FPI سری GT

دسته‌بندی