061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

hach

BOD چیست؟

/bod-blog

مبنای اندازه گیری BOD بر پایه ­ی سنجش اکسیژن محلول در روخانه ­ها و جریان ­ها می ­باشد.مقادیـر بالاتر BOD به­ معنای سرعت بالاتر مصرف اکسیژن در آب می باشد که منجر به کاهش اکسیژن در دسترس جمعیت آبزیان می­ گردد. این روند منجر به ایجاد استرس، کمبود اکسیژن و حتی مرگ موجودات آبزی خواهد شد.


اندازه گیری امکان رسوب گذاری در آب خنک کننده

/hach-blog

مدیریت صحیح شرایط آب خنک کننده جهت جلوگیری از خورندگی و کاهش رسوب گذاری ضروری است. حفظ شرایط تعادل بین دو عامل رسوب گذاری به واسطه کاهش انتقال حرارت و خوردگی به سبب تخریب تجهیزات همواره مورد نظر است. کمپانی HACH با ارایه تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی بهترین گزینه ها جهت اندازه گیری دقیق و قابل اعتماد این عوامل را ارایه داده است که در این مقاله به تفصیل ارایه شده است.


اندازه‌گیری کلر آزاد در آب شور، آب‌های خنک کننده و فاضلاب

/aqualabo-blog

یکی از رایج ترین روش‌های گندزدایی در دنیا، کلر زنی است. با وجود اینکه روش‌های متعددی برای گندزدایی و ضدعفونی کردن در دسترس هستند، به دلیل مزایای این روش، کلر زنی در بسیاری از صنایع برای ضد عفونی کردن آب ورودی به فرایند به کار می‌رود. متناسب با غلظت کلر اندازه‌گیری شده سیستم‌های تزریق (dosing pumps)، کلر مورد نیاز را به شکل خودکار به نمونه تزریق می کنند تا علاوه بر تامین کیفیت مورد نظر، عوارض جانبی ناشی از تزریق بیش از حد کلر را به حداقل برسانند. به همین جهت اندازه‌گیری دقیق و صحیح کلر اهمیت بسزایی دارد. تکنولوژی های مختلفی جهت اندازه گیری کلر آزاد در آب وجود دارد که هر کدام از مزایا و محدودیت‌های خاص خود برخوردارند. در این مقاله به اندازه‌گیری کلر آزاد در نمونه های متنوعی همچون آب‌های شور، خنک کننده و فاضلاب پرداخته شده است.