یکی از نقاط مهمی که در واحدهای احیاء مستقیم دارای پتانسیل انفجاری بالا است، دهانه خروجی کوره احیاء ( Shaft Furnace) می باشد. از آنجاییکه گازهای خروجی از این نقطه به سمت غبارگیر هدایت می شوند، به منظور پیشگیری از وقوع انفجار و همچنین مانیتورینگ شرایط بهره برداری و همچنین سوابق وقوع انفجار منجر به خسارات جانی و مالی در این نقطه حساس در صنایع فولاد کشور در سالیان گذشته، لزوم آنالیز غلظت گازهای خروجی از دودکش واحد احیاء بیش از پیش حائز اهمیت است.

به دلیل حضور گازهای انفجاری با غلظت بالا ( H2,CH4,CO) در کوره احیاء و امکان خروج این گازها از لایه Seal Gas، آنالیز گازهای خروجی در این نقطه برای جلوگیری از ایجاد ترکیب انفجاری بسیار حائز اهمیت است. 

در همین راستا پروژه فوق با مشارکت شرکت فولاد خوزستان و همکاری شرکت خدمات مهندسی جنوب، طراحی، تامین، نصب و راه اندازی گردید. در این پروژه 2 پکیج آنالایزر در واحدهای زمزم 1 و 2 در نقطه اشاره شده نصب گردید که هر پکیج وظیفه نمونه برداری، آماده سازی و اندازه گیری گازهای H2, CO, CO2 و CH4 را بر عهده دارد. با توجه به اهمیت سرعت پاسخ دهی بالای آنالایزرها در تشخیص شرایط انفجاری و جلوگیری از وقوع حادثه، از تکنیک آنالایزرهای لیزری با قابلیت سرعت پاسخ دهی و دقت اندازه گیری بالا استفاده گردید.

با توجه به اهمیت Seal Gas در حفاظت از کوره های واحد احیا و نقش این گاز در حفظ شرایط ایمن و جلوگیری از بروز انفجار و فرار گازهای احیایی، دقت و پایداری سنجش خلوص CO و O2 به عنوان دو پارامتر کنترلی در حفظ کیفیت Seal Gas توسط آنالایزر، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا بر اساس توضیحات فوق عوامل متعددی بررسی و در نهایت با مشاورت دفتر فنی کارفرمای محترم روش لیزری به عنوان جدید ترین و پایدار ترین روش اندازه گیری گاز انتخاب، تامین و نصب و راه اندازی گردید.

مزایا و نتایج استفاده از آنالایزرهای لیزری:

  • عدم نیاز به تعمیرات و سرویس مداوم به دلیل حذف کلیه قطعات مکانیکی و دوّار
  • عدم استفاده از آینه و Reflector
  • دقت و پایداری بالا در اندازه گیری
  • سرعت پاسخ دهی بالا
  • سادگی متد اندازه گیری و طول عمر زیاد منبع لیزر (حداقل 10 سال)
  • عدم حساسیت به رطوبت احتمالی در گاز نمونه
  • کاهش چشمگیر هزینه سرویس و نگهداری به دلیل پایداری بالای آنالایزر