آمپرومتری

اندازه‌گیری کلر آزاد در آب شور، آب‌های خنک کننده و فاضلاب

/aqualabo-blog

یکی از رایج ترین روش‌های گندزدایی در دنیا، کلر زنی است. با وجود اینکه روش‌های متعددی برای گندزدایی و ضدعفونی کردن در دسترس هستند، به دلیل مزایای این روش، کلر زنی در بسیاری از صنایع برای ضد عفونی کردن آب ورودی به فرایند به کار می‌رود. متناسب با غلظت کلر اندازه‌گیری شده سیستم‌های تزریق (dosing pumps)، کلر مورد نیاز را به شکل خودکار به نمونه تزریق می کنند تا علاوه بر تامین کیفیت مورد نظر، عوارض جانبی ناشی از تزریق بیش از حد کلر را به حداقل برسانند. به همین جهت اندازه‌گیری دقیق و صحیح کلر اهمیت بسزایی دارد. تکنولوژی های مختلفی جهت اندازه گیری کلر آزاد در آب وجود دارد که هر کدام از مزایا و محدودیت‌های خاص خود برخوردارند. در این مقاله به اندازه‌گیری کلر آزاد در نمونه های متنوعی همچون آب‌های شور، خنک کننده و فاضلاب پرداخته شده است.