061-33330305-6
info@jonoob-esc.com

سنجش پارامترهای زیست محیطی

نیاز به نظارت بر کیفیت هوا در همه جا وجود دارد. هرجا که مقوله حیات مورد بحث است، مانیتورینگ هوا و پارامترهای کیفی نیز حائز اهمیت است. با توجه به لزوم تطبیق با ضوابط و مقررات دولتی، کلیه صنایع آلاینده و نیمه آلاینده مانند صنایع شیمیایی و پالایشگاهی، صنایع سیمان، فلزات و معادن از طریق ارتباط مستمر با مشاوران محیط زیستی و شرکت های مهندسی، روشهای نوین اندازه گیری پارامترهای کیفی هوا را تحت نظارت خود در می آورند. طی چندین دهه گذشته، سازمان های دولتی در سراسر جهان با کمک سیستمهای مانیتورینگ کیفیت هوا در تلاش برای بهبود کیفیت هوا هستند.

شرکت خدمات مهندسی جنوب سال هاست که در زمینه سنجش پارامترهای محیط زیستی و هوا از طریق همکاری با کمپانی های معتبر و طراز اول دنیا مثل: Met One Instruments، LSI Lastem و Synspec نسبت به تأمین، مشاوره، آموزش، نصب و راه اندازی، تعمیرات و کالیبراسیون محصولات این کمپانی ها اقدام نموده و همچنان مفتخر است که از کلیه خدمات فوق الذکر پشتیبانی نماید.