دوربين های حرارتي يا پيرومترها امکان تشخیص سریع و قابل اطمینان از خرابی ها ایجاد آسیب در پوسته داخلی یا بیرونی ساختمان را فراهم می کنند. زيرا مواد و اجزا به وسیله یک روش تصویربرداری یا استفاده از مقادیر دما  تحت آزمایش کاملاً غیر مخرب قرار می گیرد. این به این معنی است که تلفات انرژی، پـل های حرارتی و نشت حرارتی بدون تماس شناسایی می‌شود. در حالی که سیستم کابل کشی و لوله کشی بایستی توسط سایر روشها و در محدوده وسیعی باز و مشاهده شوند، وقتی شما از دوربین حرارتی استفاده می کنید یک نگاه سریع کافیست تا محل خرابی را پیدا کنید.

 جهت کسب اطلاع از مشخصات محصولات روی تصویر های زیر کلیک کنید.

مشكل: ترديد در نقص هاي ساختمان يا آسيب هاي مربوط به سن به پوسته ساختمان.
راه حل: اتلاف انرژي را با دوربين حرارتي تعيين نماييد
مشكل: اتلاف انرژي گرمايشي و تهويه مطبوع ساختمان.راه حل: تصويربرداري حرارتي كل پوسته ساختمان با يك دوربين حرارتيمشكل: جستجو براي پل هاي حرارتي در فضاي داخلي.راه حل: اندازه گيري دما به روش غير تماسيمشكل: ظرفيت عايق حرارت يك ساختمان نامعلوم است.راه حل: اندازه گيري آسان رسانايي حرارتي U-value اطلاعاتي از وضعيت عايقكاري ارائه مي دهد.