فهرست محصولاتکمی صبر کنید...

دماسنج مادون قرمز تستو testo 835-T1 | 835-T1

دماسنج ضدآب دیجیتال مواد غذایی تستو2-108 | testo108-2

دیتالاگر CFR دما تستو testo 190-T1 | 190-T1

دوربین ترموویژن تستو 883 | testo883

دوربین ترموویژن تستو 885 | testo885

دوربین ترموویژن تستو 865 | testo865

دوربین ترموویژن تستو 872 | testo 872

منیفولد دیجیتال با شیر 4 راهه تستو testo 557s | 557s

کیت منیفولد دیجیتال با بلوتوث تستو557 | testo 557

منیفولد دیجیتال تستو 550 | testo 550

کیت گیج منیفولد دیجیتال تستو 2-570 | testo570-2

آنالایزر گاز تستو 300 | testo 300

آنالایزر گاز تستو320 | testo320

آنالايزر گاز تستو 350 | testo350

دستگاه اندازه گیری چند منظوره کیفیت هوای داخلی تستو4-435 | testo 435-4

دستگاه سنجش کیفیت هوای داخلی تستو 400 |testo 400