سنسورهای ifm


برخی از سنسورهای تولیدی شرکت ifm آلمان شامل گروه های زیر می باشد:

سنسورهای موقعیت: سنسورهای القایی، سنسورهای خازنی، سنسورهای مغناطیسی 

سنسورهای کنترل حرکت: انکودر، سنسورهای سرعت، سنسورهای انحراف و سنسورهای ارزیابی پالس

سنسورهای بینایی: سنسورهای هوشمند 3D، سنسورهای نوری

سنسورهای تکنولوژی ایمنی: سنسور استقراء ایمنی، رله ایمنی و شبکه ایمنی

سنسورهای فرایندی: سنسورهای فشار، سنسور وکیوم، سنسورهای سطح، سنسورهای دما، سنسورهای ارزیابی سیگنال و سنسورهای ولوکمی صبر کنید...

سنسور فشار ifm PN 2070

سنسور فشار ifm PN 7001

سنسور سطح (دارای صفحه نمایش) ifm LR3000

سنسور فلو سوئیچ ifm SI5010

سنسور القایی( غیر تماسی) ifm IC5005

سنسور القایی ifm IB0004

سنسور القایی (غیر تماسی) ifm IG0011

ترانسمیتر فشار ifm PM 2057

دسته‌بندی