یکی از جدیدترین و کاملترین دستگاه های سنجش کیفیت هوای داخلی که توسط کمپانی تستو ساخته شده دستگاه testo400 می باشد.