مجموعه حرفه ای آنالایزر پرتابل گاز تستو350

تکنولوژی و کیفیت اندازه گیری هوشمند و چشمگیر با تستو300مجموعه پرابهای هوشمند تهویه مطبوع نیز یک پکیج کاربردی و کامل برای متخصصین تاسیسات می باشد.