سنسورهای فشار


سنسورهای فشار مناسب برای هوای فشرده و گاز

نظارت بر فشار در سیستم های هوای فشرده و گاز به کاهش قابل توجه مصرف انرژی کمک می کند. فقط چند نوع ماشین در واقع به هوای فشرده با بیش از 6bar فشار نیاز دارند. کاهش فشار اسمی هم مصرف برق و هم تلفات ناشی از نشتی را کاهش می دهد و هم باعث افزایش طول عمر کمپرسور می شود. می توان تنها با کاهش 1 بار از فشار اسمی، به میزان 6 تا 8٪ در مصرف برق صرفه جویی کرد.

. سنسورهای اختلاف فشار و گیج های CS Instruments برای نظارت مستمر بر روی این پارامترها ایده آل هستند. شرکت CS Instruments سنسورهای فشار در رنج های مختلف در سطح استانداردهای بین المللی ارائه می دهد.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی